Bảng giá xe Hyundai tháng 6/2020

Liên hệ  để có giá tốt nhất!

Hyundai i10 Hatchback 2020

Hyundai i10 Hatchback

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai i10 1.2 MT Base Hatchback 325.000.000 VNĐ
Hyundai i10 1.2 MT Hatchback 366.000.000 VNĐ
Hyundai i10 1.2 AT Hatchback 390.000.000 VNĐ

Hyundai i10 Sedan( 2 đầu) 2020

Hyundai i10 Sedan

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai Grand i10 1.2 MT BASE Sedan 345.000.000 VNĐ
Hyundai Grand i10 1.2 MT Sedan 385.000.000 VNĐ
Hyundai Grand i10 1.2 AT Sedan 408.000.000 VNĐ

Hyundai Accent 2020

Hyundai Accent 2018

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai Accent 1.4MT Base 425.000.000 VNĐ
Hyundai Accent 1.4 MT 470.000.000 VNĐ
Hyundai Accent 1.4L AT 499.000.000 VNĐ
Hyundai Accent 1.4L Đặc Biệt 540.000.000 VNĐ

Hyundai Elantra 2020

Hyundai Elantra

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai Elantra 1.6 MT 2020 570.000.000 VNĐ
Hyundai Elantra AT Sport 760.000.000 VNĐ
Hyundai Elantra 1.6 AT 2020 650.000.000 VNĐ
Hyundai Elantra 2.0 AT 2020 690.000.000 VNĐ

Hyundai Kona 2020

Hyundai Kona

MẪU XE GIÁ BÁN
Huyndai Kona 2.0 AT Tiêu Chuẩn 624.000.000 VNĐ
Huyndai Kona 2.0 AT Cao Cấp 690.000.000 VNĐ
Huyndai Kona 1.6 Turbo 740.000.000 VNĐ

Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai Tucson 2.0 AT 786.000.000 VNĐ
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo 917.000.000 VNĐ
Hyundai Tucson 2.0 Xăng Full 863.000.000 VNĐ
Hyundai Tucson 2.0 Dầu Full 927.000.000 VNĐ

Hyundai Santafe 2020

Hyundai Santafe

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng 2020 983.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu 2020 1.045.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt 2020 1.125.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc Biệt 2020 1.180.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp 2020 1.165.000.000 VNĐ
Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao Cấp 2020 1.225.000.000 VNĐ

Hyundai Starex 2020

Hyundai Starex

MẪU XE GIÁ BÁN
Hyundai Starex 2.4 MT 6 chỗ máy xăng 800.000.000 VNĐ
Hyundai Starex 2.4 MT 6 chỗ máy dầu 831.000.000 VNĐ
Hyundai Starex 2.4 MT 9 chỗ máy xăng 944.000.000 VNĐ
Hyundai Starex 2.5 MT 9 chỗ máy dầu 992.000.000 VNĐ
Hyundai Starex cứu thương 2.4 MT máy xăng 680.000.000 VNĐ
Hyundai Starex cứu thương 2.5 MT máy dầu 709.000.000 VNĐ